خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

آشنایی با مقررات اتحادیه اروپا در ارتباط با مواد در تماس با غذا

مواد در تماس با غذا

مواد در تماس با غذا FCM از نظر شیمیایی بی اثر نیستند. قوانین هماهنگ در مورد ایمنی شیمیایی مواد در تماس با غذا در سطح اتحادیه اروپا هم به محافظت از سلامت مصرف کنندگان و هم به رفع موانع فنی برای تجارت در بازار اتحادیه اروپا کمک می کند.

آشنایی با مقررات اتحادیه اروپا در ارتباط با مواد در تماس با غذا

مقررات اتحادیه اروپا

طبق آیین نامه شورای اتحادیه اروپا EU Food Contact Materials Framework Regulation (EC) 1935/2004  هر ماده و یا شیء خارجی در تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با ماده غذایی باید به میزان کافی خنثی بوده و با ماده غذایی داخل بسته بندی واکنش شیمیایی نداشته باشد، این امر از انتقال هر ماده خارجی به مواد غذایی داخل بسته بندی بیش از حد مجاز که باعث آسیب به سلامتی انسان، تغییر مواد غذایی داخل بسته بندی و تغییر خواص طعم، بو و مزه (organoleptic) ماده غذایی شود جلوگیری میکند.

آیین نامه کمسیون اتحادیه اروپا EU 10/2011  برای پلاستیک های در تماس با مواد غذایی، مواد اولیه، افزودنی های مورد استفاده در تولید مواد پلاستیکی، فیلم های پلاستیکی تک لایه،  پلاستیک های چند لایه، پوشش های پلاستیکی و بطری های پلاستیکی که ممکن است دارای ناخالصی هایی به صورت ناخواسته و غیر عمدی همراه با مواد، در فرایند تولید اضافه شوند و یا ناخالصی های اصلی مواد پلاستیکی باید مورد ارزیابی ایمنی قرار گیرد.

اتحادیه اروپا

بر اساس داده های مربوط به سمیت مواد خاص موجود در لیست ارایه شده توسط اتحادیه اروپا میزان مهاجرت برای هر ماده خاص مشخص شده است. میزان مهاجرت کلی برابر است با  60 mg/kg برای ماده غذایی و یا10 mg/dm2  برای  پلاستیک هایی که در تماس با غذا قرار میگیرند  و همچنین میزان فلزات سنگین (Pb, Hg, As, Cr, Cd) باید کمتر از 100 ppm باشد.

مواد در تماس با غذا

آکادمی آموزشی خاتم پلیمر این امکان را فراهم می سازد تا داوطلبان علاقه مند به ایمنی و سلامت بسته بندی  و مسئولان بخش فنی و کنترل کیفیت مجتمع های پتروشیمی، صنایع تولیدی  ظروف بسته بندی و صنایع تولیدی محصولات غذایی، داروئی، آرایشی و بهداشتی با شرکت در دوره های آموزشی تخصصی بطور حضوری و یا مجازی می توانند اطلاعات کامل از الزامات و مقررات استانداردهای ملی و بین المللی بهره مند شوند. شایان ذکر است که  در پایان هر دوره گواهی نامه معتبر و رسمی به شرکت کنندکان اعطا می گردد.

همچنین آزمایشگاه تخصصی خاتم پلیمر با انجام آزمایش های مورد نیاز هر بخش به شرکت های تولیدی کمک می کند تا تاییده مربوطه را از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نمایند و اقدام به تولید انبوه محصولات خود نمایند.