درباره کتاب کامپوزیت پلاستیک- چوب تالیف عبدالرسول ارومیه ای و فاطمه جعفرزاده کامپوزیت پلاستیک- چوب، چوبی است با برتریهای پلاستیک و پلاستیکی است با برتریهای چوب. این کامپوزیتها دسته جدیدی از مواد شامل چوب و پلاستیک در مقادیر مختلف‌اند. الیاف چوب از ضایعات چوب بریهای بزرگ، تخته‌ها و الوارهای آسیب دیده به دست می‌آید و می‌تواند جایگزین پرکننده‌های متداول در صنعت پلاستیکها مانند تالک، کربنات کلسیم، الیاف شیشه و کربن شود. فواید استفاده از الیاف چوب قابلیت تجدید منابع آن، ارزان، سبک، غیرساینده بودن و زیست تخریب پذیری کامپوزیت حاصل از آن است. کامپوزیت حاصل از فراورش الیاف چوب با یک پلاستیک گرمانرم را می‌توان مانند چوب طبیعی با سطح مقطعهای مختلف به بازار عرضه کرد. کاربرد روز افزون این کامپوزیتها در صنایع ساختمان سازی توجه بسیاری از سازندگان را جلب نموده است. به گونه‌ای که امروزه سازندگان زیادی در این زمینه فعالیت می کنند. تخته کوبی سقف و کف پوش، تزیینات، در و پنجره، نرده از کاربردهای متداول این کامپوزیتهاست، اما پژوهشهای زیادی برای کاربرد این کامپوزیتها به عنوان الوارهای ساختمانی در حال اجراست. این کتاب درسال 1388 توسط انجمن پلیمر ایران چاپ گردید. در شرکت خاتم پلیمر به فروش می رسد.