Khatam Polymer Knowledge Enterprise Co

Test Method for Seal Strength

Test Method for Seal Strength

تمامی کیسه های پلاستیکی و کیسه های حمل کننده و نگهدارنده توسط روش دوخت حرارتی ساخته می شوند. اتصال دو فیلم پلاستیکی روی هم توسط روش دوخت حرارتی انجام می شود که باید این دوخت ها با استاندارد آزمون استحکام دوخت حرارتی انجام شود تا از نفوذ مواد درون کیسه به بیرون و آلودگی به داخل کیسه جلوگیری شود.

دوخت حرارتی

به این منظور دو لایه از فیلم پلاستیکی مورد نظر روی هم قرار می گیرند و توسط دستگاه دوخت حرارتی و با تنظیم ۳ پارامتر فشار ، زمان و دمای دوخت به یکدیگر محکم می شوند.

مکانیزم دوخت حرارتی

دوخت حرارتی با نفوذ و پیوستگی زنجیر های پلیمری یک لایه به لایه دیگر ایجاد می شود و پس از خنک شدن باعث گره خوردن زنجیر ها و متصل شدن دو لایه به یکدیگر می شود.

دوخت حرارتی

برای انجام دوخت حرارتی باید حرارت کافی به فیلم پلیمری داده شود تا زنجیر ها بتوانند نفوذ یابند و طی فرآیند حرارت دهی باید فشار معینی در زمان مشخص به محل دوخت وارد کرد تا شرایط و زمان کافی برای نفوذ به رنجیر ها داده شود.

روش آزمون استحکام دوخت حرارتی

انجام آزمون استحکام دوخت حرارتی بوسیله دستگاه تنسایل انجام می شود. به این صورت که قسمتی از نمونه که دوخت زده شده است را برش می دهیم و لبه های آن را در فک های دستگاه قرار می دهیم.

دستگاه کشش یونیورسال با سرعت ثابت نیروی معینی را اعمال می کند تا فیلم ها از بخش دوخت شده پاره شوند.

 

آزمون دوخت حرارتی

البته که در روش تست استاندارد دوخت حرارتی که در استاندارد های ملی کیسه های فریزر و زباله آورده شده، فیلم ها از یک طرف به تکیه گاه محکم شده و از طرف دیگر وزنه ای به آن آویزان می شود و دوخت باید ۳ روز یا ۷۲ ساعت این وزن را تحمل کند و پاره نشود.

تست استحکام دوخت حرارتی تحت استاندارد ISO 11607 و ASTM F88 انجام می شود.

استاندارد ملی این آزمون نیز ISIRI 9543 می باشد.

آکادمی آموزشی خاتم پلیمر این امکان را فراهم می کند تا داوطلبان و مهندسان بخش فنی و کنترل کیفیت به راحتی با شرکت در دوره های آموزشی تخصصی در محل آزمایشگاه و مجازی می توانند الزامات استاندارد را پیاده سازی کنند و گواهی نامه معتبر منحصر بفرد هر آزمایش را دریافت نمایند.

همچنین آزمایشگاه تخصصی خاتم پلیمر با انجام آزمایش های مورد نیاز هر بخش به شرکت ها کمک می کند تا تاییده مربوطه را از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نمایند و اقدام به تولید انبوه محصولات خود نمایند.

 

آزمون استحکام دوخت حرارتی