Khatam Polymer Knowledge Enterprise Co

Food Contact

مزیت های کارگاه آموزشی مواد در تماس

کارگاه آموزشی مواد در تماس با غذا برای آشنایی مهندسین صنایع مربوطه با قوانین استاندارد بین المللی FCM (Food Contact Material) توسط خاتم پلیمر برگزار می شود و به شرکت کنندگان در انتهای دوره گواهی نامه معتبر اعطا می شود.

گواهی نامه این دوره به زبان انگلیسی و دارای تأییدیه از سازمان استاندارد ملی ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان فنی حرفه ای کشور می باشد.

شما می توانید در این کارگاه آموزشی به صورت حضوری و حتی به صورت مجازی شرکت کنید و از مطالب مفید این دوره بهره مند باشید.

موضوع مواد در تماس با غذا جزو مهمترین اصول اولیه برای بسته بندی در صنایع غذایی و پلیمری می باشد و دانستن این مطالب برای افرادی که در این رشته ها تخصص دارند لازم می باشد.

مواد شیمیایی در تماس با غذا نباید آن را با عناصر خطرناک آلوده کنند.

به این منظور برای این مواد در تماس با غذا استاندارد هایی در نظر گرفته شده است که در این دوره به آن ها می پردازیم.

شرایط و محدودیت هایی برای استفاده از مواد در تماس با غذا تعیین شده تا تولیدات مواد پلیمری تأثیر منفی روی آن ها نگذارد.

این شیوه نامه ها توسط اتحادیه اروپا، سازمان غذا و داروی آمریکا و اتحادیه اوراسیا تبیین شده اند.

مواد در تماس با غذا
سوابق برگزاری این دوره
مواد در تماس با غذا