شرکت خاتم پلیمر دارنده گواهینامه تایید صلاحیت بین المللی ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارائه خدمات آزمایشگاهی:شناسایی وکنترل کیفی وکمی وتاییدیه کلیه مواد اولیه، افزودنی ها ومحصولات پلیمری تولیدی شرکتهای داخلی و خارجی  مطابق با استانداردهای ملی ایران ISIRI  و بین المللی سازمان غذا ودارو آمریکا (FDA) و مقررات اتحادیه اروپاEU Directive 2002/72/EC و دیگر استانداردهای معتبر جهانی مانند: ASTM,ISO,DIN, EN,BS,USP و استانداردهای مورد درخواست و ارائه گواهی مطابقت کالا .