افزایش سه برابری ماندگاری آجیل و خشکبار با پوشش خوراکی طبیعی

حفظ کیفیت و توسعه زمان ماندگاری آجیل و خشکبار بستگی به عواملی نظیر درصد رطوبت آجیل، رطوبت نسبی محیط و درجه حرارت انبار، مهار اکسیژن، کنترل و مهار فعالیت حشرات دارد. حشرات می توانند در آجیل و خشکبار ایجاد خسارت کنند. این پوشش خوراکی مناسب برای مغز آجیل می باشد که در دمای یخچال و دمای محیط می تواند ماندگاری آجیل را سه برابر افزایش دهد و مانع کرم زدگی گردد، چرا که آجیل در دمای فریزر تا یک سال ماندگار است ولی مغز آن در این وضعیت ترد و شکننده می گردد که در این راستا پوشش خوراکی بایو پروتکت BIO PROTECT در دمای محیط نیز قابلیت حفظ کیفیت آجیل را دارد.