خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

میزان زیست تخریب پذیری به روش لجن فعال

شماره استاندارد:

D5271ASTM   و  ASTM D6868 و ASTM D6400 و ASTM D5511 و ASTM D5209 و ASTM D3417 و ASTM E1131

شرایط ویژه آزمون‌ها:

  • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

کاربرد این استاندارد برای نمونه های بسته بندی پلیمری که از ترکیب مواد پلیمری سنتزی و طبیعی( حاوی مواد زیست تخریب پذیر از قبیل نشاسته و …) تشکیل شده است، مناسب می باشد.

  • گستره ی کاری دستگاه:

برای این آزمون، گستره ای تعریف نشده است.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

  • نوع نمونه ها:

نمونه فیلمی یا sheet

  • تعداد آزمونه ها:

1 عدد

  • ابعاد آزمونه ها:

به ابعاد A4

  • وزن نمونه ها:

وزن خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

  • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی صاف و عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

  • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.