خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

تعیین منافذ سوزنی

شماره استاندارد: ISIRI 3010

 

شرایط ویژه آزمون‌ها:

  • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

کاربرد این استاندارد برای فویلهای آلومینیومی با ضخامت حداکثر 200 میکرون که به روش نورد تهیه می‏شود است و موارد استفاده این نوع فویلها برای بسته بندی، تهیه ظروف یکبار مصرف و نظایر آن می‏باشد.

  • گستره ی کاری دستگاه:

برای این آزمون، گستره ای تعریف نشده است.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

  • نوع نمونه ها:

فویل آلومینیوم

  • تعداد آزمونه ها:

حداقل 1 رول آلومینیوم 4 متری

  • ابعاد آزمونه ها:

ابعاد خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

  • وزن نمونه ها:

وزن خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

  • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی صاف و عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

  • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.