خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

تعیین ضخامت

شماره استاندارد: ISIRI 3010

 

شرایط ویژه آزمون‌ها:

  • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

آزمون به دو روش میکرومتری و وزنی فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی و مصارف خانگی صورت می گیرد که ضخامتی به اندازه ی 6 تا 200 میکرون دارند.

  • گستره ی کاری دستگاه:

گستره ی کاری میکرومتر از 0 تا 25 میلی متر می باشد.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

  • نوع نمونه ها:

فویل آلومینیوم

  • تعداد آزمونه ها:

2 عدد

  • ابعاد آزمونه ها:

هر نمونه به مساحت حداقل یک متر مربع باشد.

  • وزن نمونه ها:

وزن خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

  • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی صاف و عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

  • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.