خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

بسته بندی و نشانه گذاری

شماره استاندارد: ISIRI 2972

 

شرایط ویژه آزمون‌ها:

  • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

استاندارد مورد استفاده (شماره 2972) برای کیسه هایی که از نوار های باریک پلی اتیلن سنگین، پلی الفین های اکسازیست تخریب پذیر و پلی پروپیلن جهت بسته بندی انواع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی، فراورده های کشاورزی و معدنی و … مورد استفاده قرار می گیرد، کاربرد دارد.

  • گستره ی کاری دستگاه:

برای این آزمون، گستره ای تعریف نشده است.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

  • نوع نمونه ها:

کیسه هایی بر پایه پلی افین ها

  • تعداد آزمونه ها:

2 عدد برای بسته بندی و 2 عدد برای نشانه گذاری

  • ابعاد آزمونه ها:

ابعاد خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

  • وزن نمونه ها:

وزن خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

  • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

  • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.