خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

اندازه گیری میزان چگالی

شماره استاندارد: ISIRI 7090 و ASTM D1505

 

شرایط ویژه آزمون‌ها:

  • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

کاربرد این آزمون برای کلیه پلاستیک ها می باشد.

  • گستره ی کاری دستگاه:

برای این آزمون، گستره ای تعریف نشده است.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

  • نوع نمونه ها:

گرانول

  • تعداد آزمونه ها:

تعداد آزمونه مورد کاربرد نیست.

  • ابعاد آزمونه ها:

ابعاد خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

  • وزن نمونه ها:

20 گرم نمونه

  • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی صاف و عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

  • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.