خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

اندازه گیری میزان مهاجرت

شماره استاندارد: ISIRI 13737 و EN 1186

 

شرایط ویژه آزمون‌ها:

 • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

کاربرد این استاندارد برای کلیه پلاستیک های بسته بندی می باشد.

 • گستره ی کاری دستگاه:

برای این آزمون، گستره ای تعریف نشده است.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

 • نوع نمونه ها:

ظرف، فیلم، قوطی و … از جنس پلاستیک های در زمینه ی بسته بندی

 • تعداد آزمونه ها:
 • برای فیلم: برای هر سیمولانت 1 رول
 • برای قوطی: برای هر سیمولانت 6 عدد
 • برای ظرف: برای هر سیمولانت 15 عدد
 • ابعاد آزمونه ها:
 • برای فیلم: حداقل 5 متر رول
 • برای قوطی: –
 • برای ظرف: حداقل 5 سانتی متر
 • وزن نمونه ها:

وزن خاصی برای آزمونه الزام نمی باشد.

 • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی صاف و عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

 • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.