خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

اندازه گیری میزان استحکام کششی

شماره استاندارد: ISIRI 6621

 

شرایط ویژه آزمون‌ها:

  • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

کاربرد این استاندارد برای پلاستیک ها و کامپوزیت های (مواد مرکب) پلاستیکی تحت شرایط معین است.

  • گستره ی کاری دستگاه:

دستگاه تنسایل با لود های 100 و 5000 نیوتن قابل استفاده است.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

  • نوع نمونه ها:

دمبل (و یا گرانول) از جنس پلاستیک ها و یا کامپوزیت آنها

  • تعداد آزمونه ها:

دمبل 20 عدد

  • ابعاد آزمونه ها:

دمبل ها مطابق با استاندارد ASTM D638 تهیه شوند.

  • وزن نمونه ها:

(2 کیلو گرانول)

  • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی صاف و عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

  • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.