خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

اندازه گیری خواص خمشی

شماره استاندارد: ASTM D790

 

شرایط ویژه آزمون‌ها:

  • محدوده ی اندازه گیری آزمون:

کاربرد این استاندارد برای خمشی پلاستیک های تقویت نشده و تقویت شده می باشد.

  • گستره ی کاری دستگاه:

برای این آزمون، گستره ای تعریف نشده است.

 

 

شرایط ویژه اقلام آزمون:

  • نوع نمونه ها:

قطعۀ مطابق با استاندارد (و یا گرانول)

  • تعداد آزمونه ها:

20 عدد

  • ابعاد آزمونه ها:

مطابق با استاندارد تهیه شود.

  • وزن نمونه ها:

(برای گرانول 2 کیلو نیاز است.)

  • ویژگی های ظاهری:

نمونه بایستی صاف و عاری از آلودگی، گرد و غبار و چربی باشد.

  • ایمنی:

اطلاعات تکمیلی مورد نیاز که بایستی مشتری در فرم KhP-SF-08 در مورد نمونه به صورت کامل و شفاف در اختیار آزمایشگاه قرار دهد، ذکر شود؛ به عنوان مثال نمونه‌هایی که ممکن است به دلیل انفجاری بودن‌، رادیواکتیو بودن، آلرژی‌زا بودن و یا اطلاعات غلط مشتری در خصوص اجزاء و ویژگی‌های نمونه به کارشناس یا دستگاه آزمایشگاه خسارت وارد نماید، بایستی به صورت کامل ذکر شود.