خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

5e68b78fc1af9_large
دستگاه تست خواص مکانیکی
دستگاه تست نرخ جریان مذاب
دستگاه تست شاخص جریان مذاب
1. دستگاه خواص مکانیکی(Tensile) 3. دستگاه اندازه گیری شاخص جریان مذاب Melt Follow Index (MFI) 4. دستگاه سختی سنج پلاستیک ها Hardness tester 5. دستگاه کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography(GC 6. دستگاه ترازو آنالیتیکال با دقت چهار رقم اعشار به همراه کیت دانسیته 7. آون دیجیتالی 8. انکباتور آزمایشگاهی 9. دستگاه سمبه ماتریس تهیه نمونه های پلاستیکی برای آزمون مهاجرت 10. سیستم اندازه گیری ویسکوزیته ( حمام آب ، سیرکولاتور و ویسکومتر شیشه ای آبلهود) 11. سل اندازه گیری میزان انتقال بخار آب 12. دستگاه اندازه گیری منافذ سوزنی 13. کوره حرارتی