خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

درخواست آزمون

لطفا فرم زیر را پر کرده و بعد از ارسال نمونه منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

به منظور ارسال نمونه مراجعه به اطلاعات بخش  معیار پذیرش نمونه  به شماره KhP-SF-58 الزامی است.

 

توجه : آدرس الکترونیکی جهت دریافت نتیجه آزمون الزامی بوده لذا به دقت آن را وارد کرده و از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.