خط مشی کیفیت شرکت خاتم پلیمر

آزمایشگاه‌های شرکت خاتم پلیمر به عنوان مرجعی برای انجام آزمون‌های مرتبط با بسته بندی  مواد و محصولات غدایی، دارویی و بهداشتی با بکارگیری روش‌های آزمون مطابق با استانداردهای بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای به عنوان یکی از بازوهای توانای شرکت می‌باشد  که در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می‌نماید. این آزمایشگاه‌ با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، موارد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار می‌دهد:

  • بکارگیری افراد باصلاحیت در آزمایشگاه‌ها و ارتقاء شایستگی آنها جهت اطمینان از انجام درست فعالیت‌ها؛
  • تعهد نسبت به حفظ بی‌طرفی و اعمال رویه حرفه‌ای در ارتباط با خدمات ارائه شده به مشتریان؛
  • آشنایی و اجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت توسط کلیه کارکنان جهت انجام عملیات باثبات آزمایشگاهی؛
  • برآورده‌سازی الزامات استانداردها و روش‌های انجام آزمون؛
  • بهبود مستمر در مجموعه فعالیت‌ها و عملکرد‌های آزمایشگاه؛
  • پیگیری بموقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان.

جهت حصول به موارد فوق آزمایشگاه‌های شرکت خاتم پلیمر سیستم مدیریت کیفیت خود را بر مبنای استاندارد  ‌ISO/IEC 17025:2017 طراحی نموده و مدیریت آزمایشگاه‌ها خود را ملزم و متعهد می‌داند، منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازی الزامات این استاندارد و بهبود فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها را فراهم آورد و اثربخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی‌های داخلی در دوره‌های زمانی مشخص بررسی ‌نماید.

مدیر عامل شرکت خاتم پلیمر
دکتر عبدالرسول ارومیه ای