خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

آزمون میزان مواد فرار

آزمون میزان مواد فرار VOC یکی از اصلی ترین تست ها برای رنگ ها و پوشش هاست. میزان مواد فرار تعیین کننده سرعت خشک شوندگی رنگ و جوهر ها می باشد و به نسبتی تعیین می شود که از شارش رنگ جلوگیری کند و هم چنین باعث پوسته شدن پوشش نشود.

در واقع میزان مواد فرار رنگ ها طبق استاندارد جهانی ASTM D3960 همواره بسته به جرم و حجم ترکیبات دیگر رنگ تعیین می شود و به سه صورت بیان می شود:

  • جرم مواد فرار در هر واحد حجم پوشش عاری از آب و حلال و مواد فرار معاف (پوشش خشک)
  • جرم مواد فرار در هر واحد حجم از پوشش های پودری و جامد
  • جرم مواد فرار در هر واحد جرم پوشش های پودری و جامد

میزان مواد فرار

آزمون میزان مواد فرار VOC

تست میزان مواد فرار برای مقایسه مواد فرار آزاد شده از پوشش های مختلف در شرایط یکسان (سطح، ضخامت و کارایی یکسان) اجرا می شود.

یکی از وظایف اصلی آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد رنگی ارائه دادن میزان مواد فرار در پوشش است و تنها داده های شرکت های نظارتی استاندارد، قابل استناد می باشد.

هنگامی که جرم مواد فرار در هر واحد حجم از پوشش جامد مورد بررسی باشد، رابطه خطی برای دو پوشش با درصد مواد فرار مختلف (در شرایط یکسان) بیان می کند.

به این صورت که پوششی که میزان مواد فرار آن ۳ کیلوگرم در هر گالن است، دقیقا نصف پوششی با ۶ کیلوگرم مواد فرار در هر گالن این مواد را از خود آزاد می کند.

ولی هنگامی که جرم مواد فرار در هر واحد حجم پوشش عاری از آب، حلال و مواد فرار بررسی می شود دیگر این رابطه خطی نیست.

به طور مثال پوششی که میزان مواد فرار آن ۳ کیلوگرم در هر گالن است، ۸۵٪ کمتر از پوششی با ۶ کیلوگرم مواد فرار در هر گالن این مواد را از خود آزاد می کند.

مواد فرار رنگ

آزمون استاندارد میزان مواد فرار

در شیوه استاندارد آزمون میزان مواد فرار ، میزان مواد فرار آزاد شده در حین پخت کنترل شده محصول محاسبه می شود و در صورت وجود، مقدار آب و حلال از مقدار مواد فرار کم می شوند.

آزمون استاندارد بین المللی اندازه گیری میزان مواد فرار تحت نظارت سازمان های جهانی کنترل آلودگی هوا می باشد؛ به این دلیل که میزان زیاد از حد مواد فرار می تواند باعث بروز آلودگی های هوا و ایجاد بیماری و حساسیت های شدید در افراد شود.

به دلیل کاربردی بودن این تست مواد فرار آلی که واکنش های شدید فتوشیمیایی با اتمسفر ایجاد نمی کنند که مقدار آن ها ناچیز است، به عنوان مواد فرار معاف نامگذاری شده اند و در محاسبه از آن ها صرفه نظر می شود.

اطلاعات مربوط به مواد فرار معاف نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا با تأیید EPA در فهرستی ارائه شده و در پیوست X3 موجود است.

اجرای قوانین مربوط به استاندارد آزمون میزان مواد فرار

وظیفه نظارت بر این آزمون بر عهده سازمان استاندارد جهانی نیست و این مسئولیت بر عهده استفاده کنندگان این استاندارد در سراسر جهان است که اقدامات بهداشتی و زیست محیطی را فراهم کنند، مواد فرار معاف در محدوده خود را بشناسند و قوانین نظارتی کشور را اعمال نماید.

مقررات آزمون استاندارد مواد فرار در ایران طبق استاندارد ISIRI11228 تعیین شده است و شرکت های کنترل کیفیت بر طبق این استاندارد عمل می کنند.

دریافت گواهی استاندارد و گواهی آموزشی آزمون میزان مواد فرار

آکادمی آموزشی خاتم پلیمر این امکان را فراهم می کند تا داوطلبان و مهندسان بخش فنی و کنترل کیفیت به راحتی با شرکت در دوره های آموزشی تخصصی در محل آزمایشگاه و مجازی می توانند الزامات استاندارد را پیاده سازی کنند و گواهی نامه معتبر منحصر بفرد هر آزمایش را دریافت نمایند.

همچنین آزمایشگاه تخصصی خاتم پلیمر با انجام آزمایش های مورد نیاز هر بخش به شرکت ها کمک می کند تا تاییده مربوطه را از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نمایند و اقدام به تولید انبوه محصولات خود نمایند.

Visited 1 times, 1 visit(s) today