خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

آزمون میزان مواد فرار

آزمون میزان مواد فرار طبق استاندارد ملی ISIRI11228 یکی از تست های اصلی برای بسته بندی هایی از جنس پلی پروپیلن و پلی استایرن می باشد که توسط آزمایشگاه خاتم پلیمر انجام می شود.

میزان مواد فرار ظروف در تماس با غذا طبق استاندارد باید کمتر از حد غیرمجاز باشد تا برای مواد غذایی و سلامت انسان خطری بر جای نگذارد چراکه مواد پلاستیکی شیمیایی در برخی گرید ها برای انسان سرطان زا هستند لذا با انجام آزمون استاندارد میزان مواد فرار مقدار این مواد را کنترل می کنیم.

وجود مواد فرار زیاد از حد باعث ایجاد بوی پلاستیکی و صنعتی در ماده غذایی می شود که حین گرم کردن محتویات ظرف این بو بیشتر نیز می شود و تأثیر منفی روی طعم مواد غذایی می گذارد.

آزمون میزان مواد فرار

آزمون میزان مواد فرار

تست میزان مواد فرار برای مقایسه مواد فرار آزاد شده از سطوح مختلف در شرایط یکسان (سطح، ضخامت و کارایی یکسان) اجرا می شود.

یکی از وظایف اصلی آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد ارائه دادن میزان مواد فرار در پوشش است و تنها داده های شرکت های نظارتی استاندارد، قابل استناد می باشد.

هنگامی که جرم مواد فرار در هر واحد حجم از سطح جامد مورد بررسی باشد، رابطه خطی برای دو پوشش با درصد مواد فرار مختلف (در شرایط یکسان) بیان می کند.

به این صورت که سطحی که میزان مواد فرار آن ۳ کیلوگرم در هر گالن است، دقیقا نصف سطحی با ۶ کیلوگرم مواد فرار در هر گالن این مواد را از خود آزاد می کند.

ولی هنگامی که جرم مواد فرار در هر واحد حجم پوشش عاری از آب، حلال و مواد فرار بررسی می شود دیگر این رابطه خطی نیست.

به طور مثال سطحی که میزان مواد فرار آن ۳ کیلوگرم در هر گالن است، ۸۵٪ کمتر از سطحی با ۶ کیلوگرم مواد فرار در هر گالن این مواد را از خود آزاد می کند.

میزان مواد فرار

آزمون استاندارد میزان مواد فرار

در شیوه استاندارد آزمون میزان مواد فرار ، میزان مواد فرار آزاد شده در حین پخت کنترل شده محصول محاسبه می شود پس همیشه نمونه ها باید به صورت خشک و عاری از آب باشند.

آزمون استاندارد بین المللی اندازه گیری میزان مواد فرار تحت نظارت سازمان های جهانی کنترل آلودگی هوا می باشد؛ به این دلیل که میزان زیاد از حد مواد فرار می تواند باعث بروز آلودگی های هوا و ایجاد بیماری و حساسیت های شدید در افراد شود.

به دلیل کاربردی بودن این تست، مواد فرار آلی که واکنش های شدید فتوشیمیایی با اتمسفر ایجاد نمی کنند که مقدار آن ها ناچیز است، به عنوان مواد فرار معاف نامگذاری شده اند ولی اگر همین مواد فرار باعث ایجاد طعم و بوی نامطلوب شوند باید در محاسبات در نظر گرفته شوند.

اطلاعات مربوط به مواد فرار معاف نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا با تأیید EPA در فهرستی ارائه شده و در پیوست X3 موجود است.

اجرای قوانین مربوط به استاندارد آزمون میزان مواد فرار

وظیفه نظارت بر این آزمون بر عهده سازمان استاندارد جهانی نیست و این مسئولیت بر عهده استفاده کنندگان این استاندارد در سراسر جهان است که اقدامات بهداشتی و زیست محیطی را فراهم کنند، مواد فرار معاف در محدوده خود را بشناسند و قوانین نظارتی کشور را اعمال نماید.

مقررات آزمون استاندارد مواد فرار در ایران طبق استاندارد ISIRI11228 تعیین شده است و شرکت های کنترل کیفیت بر طبق این استاندارد عمل می کنند.

آکادمی آموزشی خاتم پلیمر این امکان را فراهم می کند تا داوطلبان و مهندسان بخش فنی و کنترل کیفیت به راحتی با شرکت در دوره های آموزشی تخصصی در محل آزمایشگاه و مجازی می توانند الزامات استاندارد را پیاده سازی کنند و گواهی نامه معتبر منحصر بفرد هر آزمایش را دریافت نمایند.

همچنین آزمایشگاه تخصصی خاتم پلیمر با انجام آزمایش های مورد نیاز هر بخش به شرکت ها کمک می کند تا تاییده مربوطه را از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نمایند و اقدام به تولید انبوه محصولات خود نمایند.

آزمون میزان مواد فرار