خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

دستگاه تست شاخص جریان مذاب

دستگاه تست شاخص جریان مذاب Melt Follow Index (MFI)

تعیین میزان سهولت قالب گیری مواد پلیمری به صورت تزریق و اکستروژن،  تشخیص گریدهای مختلف یک پلیمر و کنترل کیفیت و طبقه بندی ترموپلاستیکها از کاربرد های دستگاه تست شاخص جریان مذاب می باشد.

با استفاده از دستگاه تست MFI مقدارگرانروی یا ویسکوزیته مواد ترموپلاست تحت شرایط مشخص دما و بار به دست می­ آید.

این شاخص به منظور شناسایی سریعتر خواص فرایندی پلیمرها تعیین می­گردد و نشان­ دهنده مقدار دانسیته مولکولی و روانی مذاب ترموپلاست­ها در شرایط آزمایشگاهی است.

دستگاه تست شاخص جریان مذاب

اندازه گیری شاخص جریان مذاب توسط دستگاه تست MFI

نرخ جریان مذاب (MFI) اندازه گیری سهولت جریان مذاب یک پلیمر گرمانرم است.

شاخص جریان مذاب تا حدودی (اما نه دقیق) نسبت معکوس با گرانروی مذاب دارد. بنابراین با افزایش وزن مولکولی متوسط، کاهش می‌یابد. به طور کلی با افزایش شاخص جریان مذاب، استحکام کششی، مقاومت پارگی، دمای نرم شدن و چقرمگی کاهش می‌یابد.

مقدار MFI محصول تابعی از جرم مولکولی پلیمر است. هر چه مقدار MFI محصول بیشتر باشد، مذاب پلیمری روانتر است و در دمای پایین تری فرایند می گردد.

دستگاه تست شاخص جریان مذاب با بررسی رفتار حرکتی و مشخصه های دیگر پلیمر، قابلیت فرآیند پذیری و شکل پذیری در عملیات تزریق را آزمون می کند.

دستگاه تست MFI در واقع پلیمر مورد نظر را از دای معینی طی زمان ۱۰ دقیقه عبور می دهد و با کاتر اتوماتیک یا دستی، نمونه برش داده می شود. طی این فرآیند، حسگر های دستگاه میزان چقرمگی و خواص مکانیکی مذاب پلیمر را به ما نمایش می دهد.

دستگاه تست شاخص جریان مذاب قابلیت اجرای استاندارد های ISIRI 6980, ASTM 1238 و ISO 1133 را دارد.

دستگاه تست MFI

دستگاه تست MFI موجود در شرکت خاتم پلیمر ساخت شرکت Plastic Industrial Cons تولید ایران است که جزئیات آن مطابق جدول زیر می باشد.

دستگاه تست MFI

نام دستگاه

مدل دستگاه

PlasticIndustrial Cons MFI Test Machine

PM 85

سال راه اندازی دستگاه

1390

نام تجهیز

مدل

2.16 Kg Weight of MFI

PM 85

5 Kg Weight of MFI

PM 85

Inlet-outlet device

Cleaning device

 

آموزش دستگاه تست شاخص جریان مذاب

آکادمی خاتم پلیمر این امکان را فراهم آورده است تا تکنسین های شرکت های پلیمری، دانشجویان، کارآموزان و تمامی مهارت جویان را آموزش دهد.

این آموزش ها به صورت کارگاه های آموزشی برگزار می شوند و در انتهای هر دوره گواهی معتبر هر دوره که مورد تأیید سازمان های ملی استاندارد، غذا و دارو، مدیریت و برنامه و فنی حرفه ای می باشد به دو زبان فارسی و انگلیسی بسته به نیاز مهارت آموز به ایشان اعطاء می شود.

برای شرکت در دوره های آمورشی آکادمی خاتم پلیمر فقط کافیست فرم درخواست خدمات آموزشی را تکمیل کنید تا ما در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

دستگاه تست شاخص جریان مذاب