خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی

برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی

اولین قدم در حوزه کاربرد مواد پلیمری در بسته بندی مواد غذایی، بررسی برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی می باشد.

ممکن است بین ذرات موادی که در بسته­ بندی مورد استفاده قرار می گیرند با محصول غذایی فعل و انفعالاتی انجام بگیرد که منجر به از دست دادن کیفیت و همچنین مهاجرت محصولات سمی به غذا در اثر استفاده از مواد نامناسب می­شود.

علاوه بر این، مواد بسته­ بندی می­توانند ترکیبات طعم دهنده محصولات را جذب کنند، بنابراین تغییرات در خواص ارگانولپتیک مواد بسته بندی مهم است.

موادی که بیشترین برهمکنش ها را با مواد غذایی دارند: پلاستیک ها، مونومرها، الیگومرها و آلاینده ها هستند.

بسته بندی

در حین فرآیند های پلیمریزاسیون، شکل دهی ظروف پلاستیکی و چاپ بسیاری از مونومر ها، الیگومر ها و مواد آلاینده برروی سطح ظرف باقی می مانند که در اثر مهاجرت این مواد به غذا، برای سلامت انسان مضرات بسیاری به همراه دارد.

همچنین برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی می­تواند از طرق مختلفی مثل شرایط محیطی، نوع مواد غذایی و یا بسته بندی، اثرات سوء بر محصول ایجاد کنند.

انتقال مونومرهای سازنده و باقی­مانده افزودنی ها که به طور آزاد در بافت ماده پلیمری وجود دارند و در نتیجه گرما، به واسطه تجزیه حرارتی  باعث تخریب یا فاسد شدن  محصولات می­گردد.

برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی
عواملی که از بسته بندی روی محصولات غذایی تاثیر گذارند

عوامل مؤثر بر برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی

برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی و محیط اطراف را می­توان به سه دستۀ زیر تقسیم بندی کرد :

پدیده مهاجرت ( مهاجرت کل و مهاجرت ویژه )

مهاجرت کلی میزان جرم منتقل شده از بسته بندی به ماده غذایی را نشان می دهد و این مقدار باید کمتر از مقدار مشخص شده سازمان های استاندارد ملی و بین المللی باشد که توسط آزمون مهاجرت کل اندازه گیری می شود.

مهاجرت ویژه در کنار مهاجرت کل به ما میزان انتقال عناصر خطرناک خاص مانند جیوه به ماده غذایی را نشان می دهد که توسط آزمون مهاجرت ویژه اندازه گیری می شود.

پدیده نفوذ ( نفوذ پذیری بخار آب ، نفوذپذیری گاز )

میزان انتقال بخار آب و گاز ها از داخل ظرف به خارج آن و برعکس توسط آزمون میزان نفوذ پذیری به بخار آب و گاز ها تعیین می شود.

بررسی برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی در حضور رطوبت و اکسیژن بستگی به ماده غذایی و بسته بندی آن دارد.

پدیده جذب ( جذب آب و رطوبت ، خواص ارگانولیپتیکی )

جذب کردن آب توسط ظروف پلاستیکی نیز باعث رسیدن رطوبت به ماده غذایی شده و باعث از بین بردن حس طراوت و اشتها آور بودن ماده غذایی می شود و خواص حسی آن را از بین می برد.

لذا بررسی کردن بسته بندی از لحاظ عایق رطوبت بودن نیز از مراحل مهم آزمایش مواد در تماس با غذا می باشد.

مواد در تماس با غذا

آکادمی آموزشی خاتم پلیمر این امکان را فراهم می سازد تا داوطلبان علاقه مند به ایمنی و سلامت بسته بندی و مسئولان بخش فنی و کنترل کیفیت مجتمع های پتروشیمی، صنایع تولیدی ظروف بسته بندی و صنایع تولیدی محصولات غذایی، داروئی، آرایشی و بهداشتی با شرکت در دوره های آموزشی تخصصی بطور حضوری ویا مجازی از مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی به طور کامل آگاهی کسب نمایند. شایان ذکر است که  در پایان هر دوره گواهی نامه معتبر و رسمی به شرکت کنندکان اعطا می شود.

همچنین آزمایشگاه تخصصی خاتم پلیمر با انجام آزمایش های مورد نیاز هر بخش به شرکت های تولیدی کمک می کند تا تاییده مربوطه را از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نمایند و اقدام به تولید انبوه محصولات خود نمایند.

جهت اطلاع بیشتر از خدمات ما و در صورت نیاز به مشاوره ، تحقیق و آموزش های تخصصی می توانید با ما تماس بگیرید.

برهمکنش های بسته بندی با مواد غذایی