خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

آزمون منافذ سوزنی

آزمون منافذ سوزنی

یکی از پرکاربرد ترین محصولات در زمینه بسته بندی مواد غذایی، فویل های آلومینیومی هستند. از تست های اصلی که از فویل های آلومینیومی گرفته می شود، آزمون منافذ سوزنی می باشد.

همانطور که می دانید در این فویل های اصلا نباید منافذ ریز و تخلخلی وجود داشته باشد. به این منظور تست استاندارد منافذ سوزنی تبیین شده است.

آزمون منافذ سوزنی آلومینیوم

روش استاندارد آزمون منافذ سوزنی

روش های زیادی برای تست منافذ سوزنی روی فویل های آلومینیومی داریم ولی روشی که مورد تأیید سازمان استاندارد می باشد، تعیین میزان منافذ سوزنی فویل آلومینیومی توسط میز نور می باشد.

برای انجام آزمون به وسیله یک منبع نوری در یک اتاق تاریک که میزان روشنایی آن بین ۲۰ تا ۵۰ لوکس است از سطح زیرین فویل توسط میز نور، نور رسانی می کنیم.

نقاط روشن روی فویل آلومینیومی نمایش دهنده منافذ سوزنی موجود می باشد.

میز نور نیز شامل یک میز با شیشه مات و چشمه نور درون میز با واحد تابش ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ لوکس می شود و ابعاد بسته به نمونه قابل بررسی است.

به صورت میانگین می توان برای هر سه رول یک نمونه به طول یک متر و با عرض مشخص تهیه کرد.

در آزمون منافذ سوزنی تعداد سوراخ های مشاهده شده یادداشت می شود و از شمارش سوراخ های با قطر کمتر از 0/02 میلی متر صرف نظر می شود.

تست منافذ سوزنی

آکادمی آموزشی خاتم پلیمر این امکان را فراهم می کند تا داوطلبان و مهندسان بخش فنی و کنترل کیفیت به راحتی با شرکت در دوره های آموزشی تخصصی در محل آزمایشگاه و مجازی می توانند الزامات استاندارد را پیاده سازی کنند و گواهی نامه معتبر منحصر بفرد هر آزمایش را دریافت نمایند.سٍ

همچنین آزمایشگاه تخصصی خاتم پلیمر با انجام آزمایش های مورد نیاز هر بخش به شرکت ها کمک می کند تا تاییده مربوطه را از سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نمایند و اقدام به تولید انبوه محصولات خود نمایند.

آزمون منافذ سوزنی