خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

کارگاه آموزشی روش های آنالیز دستگاهی

کارگاه آموزشی روش های آنالیز دستگاهی برای شناسایی انواع مواد شیمیایی و پلیمری

آکادمی آموزشی خاتم پلیمر با در نظر گرفتن دوره های آموزشی امکان این را فراهم آورده است تا کارکنان بخش هاس خصوصی و دولتی و سایر مهارت جویان با شرکت در دوره های آموزشی تخصصی بتوانند گواهینامه های معتبر از سازمان های ملی استاندارد، غذا و دارو، مدیریت و برنامه ریزی و فنی حرفه ای به زبان های انگلیسی یا فارسی دریافت نمایند.

 

کارگاه آموزشی روش های آنالیز دستگاهی

دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC)

 • معرفی روش های آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی
 • مقدمه ای بر روش های کروماتوگرافی گازی-GC
 • توضیح و شرح اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس و نگهداری دستگاه

 

دستگاه کروماتوگرافی مایع(HPLC)

 • معرفی روش های آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی
 • مقدمه ای بر روش های کروماتوگرافی مایع-HPLC
 • توضیح و شرح اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس و نگهداری دستگاه

دستگاه اسپکتروسکوپی اتمی Atomic Absorption (AAS) و Ion Couple Plasma (ICP)

 • معرفی روش های آنالیز دستگاهی جذب اتمی
 • مقدمه ای بر روش های جذب اتمی
 • توضیح و شرح اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس و نگهداری دستگاه

دستگاه اسپکتروسکوپی اتمی  FT-IR & ATR

 • معرفی روش های آنالیز دستگاهی طیف سنجی
 • مقدمه ای بر روش های طیف سنجی
 • توضیح و شرح اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس و نگهداری دستگاه

دستگاه خواص کششی و خمشی   (Tensile  & Bending Strength Tests)

 •       معرفی روش های آنالیز دستگاه کشش
 •       مقدمه ای بر روش های آزمون کشش
 •       توضیح و شرح اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس و نگهداری دستگاه

دستگاه اندازه گیری خواص دینامیکی مکانیکی حرارتی پلیمرها  DMTA

 •       معرفی روش های آنالیز دستگاهی کشش
 •       مقدمه ای بر روش های آزمون کشش
 •       توضیح و شرح اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس و نگهداری دستگاه

دستگاه اندازه گیری جریان شاخص مذاب MFI

 •       معرفی روش های آنالیز دستگاه MFI
 •       مقدمه ای بر روش های آزمون کشش
 •       توضیح و شرح اصول کار، اجزاء تشکیل دهنده دستگاه،  طرز کار با دستگاه ، کاربرد دستگاه، تفسیر نتایج حاصله از دستگاه و سرویس و نگهداری دستگاه

توضیحات تکمیلی:

–     دوره تخصصی آنالیز دستگاهی در مورد دستگاه های جذب اتمی، ICP ، IR  ، HPLC  ،  DMTA فقط به صورت تئوری و با ارائه فیلم آموزشی می باشد.

–     مدت زمان دوره آموزشی برای هر دستگاه به مدت 1 روز،  8 ساعت می باشد.

–      برای شرکت کنندگان در دوره ها، گواهی نامه  رسمی مورد تایید سازمان های استاندارد، غذا و دارو، مدیریت و برنامه ریزی و فنی حرفه ای صادر می گردد.

–     هزینه  دوره آموزشی برای هر دستگاه به مدت یک روز (8 ساعت کاری) برای هر نفر مبلغ 10/000/000  ریال و شامل یک جلد کتاب با عنوان پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی و دارویی، اصول و روش های آزمون تالیف عبدالرسول ارومیه ای ، وعده ناهار و گواهینامه معتبر می باشد.

در صورت تمایل به شرکت در هر کدام از دوره های آموزشی ،می توانید اطلاعات خود و حوزه آموزشی مورد نظر خود را از طریق فرم درخواست خدمات آموزشی به ما اطلاع دهید تا در اسرع وقت با شما در تماس بگیریم.

با سپاس

مسئول آموزش

روش های آنالیز دستگاهی