خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

آشنایی با اصول و عملکرد دستگاه کروماتوگرافی گازی

کارگاه آموزشی

آشنایی با اصول و عملکرد دستگاه کروماتوگرافی گازی

Introduction to Fundi mental and Application of Gas Chromatography g

 

تاریخ برگزاری: 1403/04/31

 

هدف :

o       آشنایی با اصول و عملکرد دستگاه کروماتوگرافی گازی

o       آشنایی با روش های آنالیز و تجزیه وتحلیل نتایج

 

مخاطبین دوره:

مدیران مسئولین فنی و کارشناسان آزمایشگاه های کنترل کیفیت، فرآیند، تحقیق وتوسعه و فارغ التحصیلان جویای کار در آزمایشگاه های تحقیقاتی و کنترل کیفیت صنعتی.

 

مدرس دوره :

آقای مهندس علی شکری

 

( کارشناس ارشد شیمی با 10سال سابقه کار با انواع دستگاههای  GC,GC-MS, HPLC, HPLC-MS)

با اعطای  گواهینامه معتبر  رسمی –  فارسی یا لاتین  بر حسب درخواست برای متقاضیان

 

فهرست مطالب

1- مقدمه

2- اصول و مبانی کروماتوگرافی گازی

3- آشنایی با قسمت­های مختلف دستگاه

4- گازهای حامل در کروماتوگرافی گازی

5- انواع محفظه تزریق و تنظیم دمای آن

6- انواع ستون و نحوه انتخاب ستون مناسب

7- انواع آشکارساز های GC

8- کروماتوگرافی گازی-اسپکترومتر جرمیGC-MS

9- آماده‌سازی اولیه دستگاه برای آنالیز

10- روش های آماده‌سازی نمونه

11- تحلیل و تفسیر داده­ها