خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، مشاوره ای خاتم پلیمر (سهامی خاص)

استخدام سرپرست آموزش

خاتم پلیمر نیاز به همکار تمام وقت دارد.

سرپرست آموزش و  تحقیق و توسعه

مدارک تحصیلی کارشناسی: مدیریت صنعتی/ صنایع پلیمر / کسب و کار

مهارت های مورد نیاز:

 1.  حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی صنایع / مهندسی پلیمر/ مدیریت صنعتی / کسب وکار
 2. سابقه فعالیت های آموزشی و برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی
 3. مهارت انجام کار به صورت تیمی
 4. مهارت ارتباطی مناسب و روابط عمومی بالا
 5. پیگیر و منظم
 6. مسئولیت پذیر و متعهد
 7. آشنایی با ICDL و کار با WordPress و Photoshop
 8. متعهد به اصول رفتار حرفه ای و فرهنگ سازمانی
 9. علاقه به یادگیری و تحقیق
 10. آشنایی با روشهای تحقیق و توسعه
 11. اشنایی با کسب وکار و تجاری سازی
 12. خلاقیت و نوآوری
 13. تفکر تحلیلی و حل مسئله