فرم استخدام
تذکر :

* رزومه های خود را در قالب فایل PDF ارسال نمایید
*نامگذاری فایل مربوط به رزومه تحصیلی باید به صورت روبرو باشد : نام و نام خانوادگی + رشته تحصیلی