مقالات

معرفی پلی اتیلن

معرفی پلی اتیلن

1396/03/28 ساعت 13:42

برای اولین بار پلی‌اتیلن در سال ۱۹۳۳، طی یک واکنش زنجیری رادیکال آزاد در فشار زیاد توسط رجینالد گیبسون و اریک فاست کشف شد.