کاربرد دستگاه های موجود در آزمایشگاه

نام دستگاه : دستگاه خواص مکانیکی-Universal Testing Machine 

مدل دستگاه :506B1

شركت سازنده : Cometech

استانداردهای آزمون: ,ASTM D638 , ISO 527, ASTM D882 ,ASTM D790 ,ASTM 1894

كاربرد : تعيين خواص كششي، خمشي و فشاري و ضريب اصطكاك پلاستيك ها و تعيين كليه پارامترهاي وابسته به آن.

(این دستگاه كشش با توجه به لوازم جانبي موجود قادر است علاوه بر خواص كششي، خواص ديگري از جمله خمشي و فشاري، ضريب اصطكاك... را در مورد نمونه بدهد.)

 

خواص مکانیکی : آزمون های بررسی خواص مکانیکی پلیمرها یکی از ضرورتی ترین قسمتهای تولید و فرآیند است. بررسی خواص مکانیکی در کنار خواص حرارتی، نوری و رئولوژیکی به تولیدکنندگان امکان شناسایی بهتر محصولات تولید شده را میدهد و علاوه بر کنترل کیفیت در راستای بهبود خواص کمک میکند. ارزیابی خواص مکانیکی برای مهندسان مواد، طراحان، گروههای فرآیندی و سازمانهایی که با محصولات پلیمری سر و کار دارند اهمیت زیادی دارد. آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی میزان تطابق محصولات تولید شده با نیازهای صنعتی و مشخصات مورد نظر را نشان میدهد. امروزه قطعات پلیمری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، پزشکی، دارویی، غذایی، صنایع دفاعی و نظامی به طور گسترده استفاده میشوند. از اینرو انجام آزمونهای خواص فیزیکی و مکانیکی به منظور تعیین قابلیت ها و محدودیتهای این محصولات و یافتن بهترین شرایط محیطی کاربردی و نیز به منظور کمک به بهبود خواص و شرایط فرآیندی، واجب و ضروری به نظر می رسد.

مبناي درك رفتار هر ماده و اطلاع از نحوه پاسخ آن به انواع بارگزاري (اعمال نیرو) میباشد. مشتري با دانستن تغییر طول نسبی (کرنش) تحت بار مشخص (تنش) قادر خواهد بود که پاسخ نمونه را در شرایط واقعی کاربرد پیش بینی نماید. بطور کلی روشهاي آزمون، نمونه سازي متنوع و فک هاي متعددي جهت انجام آزمون وجود دارد. لیکن بایستی روشی را انتخاب نمود که در عین سادگی، توانایی استفاده در کنترل کیفیت مواد، انتخاب ماده اولیه مناسب و طراحی محصول را دارا باشد.

 

 

 

نام دستگاه: کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography(GC

مجهز به نرم افزار chemstation

مدل دستگاه : 7890A

شركت سازنده : Agilent Technologies 

كاربرد : جداسازي و اندازه گيري مخلوط هاي در حد ميكرو گرم با شرط تبخير شدن ماده

كروماتوگرافی گازی يك روش فيزيكی جداسازی مواد است. در اين روش با تبديل مخلوط مورد نظر به گاز و عبور آن از يك فاز ساكن اجزا سازنده اش از يكديگر جدا می شوند. حاصل اين جداسازی تعيين نوع و مقدار اجزا سازنده در مخلوط است. اين روش بسيار سريع و ساده است و برای تشخيص ناخالصی های موجود در يك ماده فرار كاربرد دارد. شرط جداسازی يك مخلوط بوسيله روش كروماتوگرافی گازی آن است كه نمونه مورد آزمايش در حين حرارت و تبديل شدن به گاز تجزيه نشود. کروماتوگرافی برای جداسازی و اندازه گیری اجزای فرار در یک مخلوط به کار میرود. این دستگاه از یک سیلندر حاوی گاز حامل(گاز حامل خنثی است و معمولا شامل نیتروژن، هلیم، آرگون و کربن دی اکسید میباشد و نوع گاز انتخابی به نوع دتکتوری که استفاده میشود بستگی دارد)، یک فلومتر برای تنظیم فشار گاز، دو محل تزریق نمونه ، یک ستون که نقش اصلی جداسازی را بر عهده دارد (به طور کلی دو نوع ستون وجود دارد، packed و capillary )، یک قسمت گرم کننده ، دتکتور و رکوردر تشکیل شده است. در GC نمونه در فاز متحرک گازی از یک ستون حاوی فاز ساکن عبور میکند. تاخیر به درجه برهم کنش با فاز ساکن و فراریت آن بستگی دارد. جهت شناسایی مواد با GC از زمان تزریق نمونه تا زمان ظاهر شدن پیک ها روی دستگاه که برای یک ماده تحت شرایط ثابت مقداری ثابت است استفاده می شود. پارامتر مهم دیگر در GC سطح زیر منحنی است.

قسمت هاي گوناگون دستگاه عبارت است از:

 1. سیلندرگازحامل Carrier Gas Tank or Cylinder
 2. ادوات تنظیم فشار و جریانFlow&  Pressure Regulators
 3. محل تزریق نمونه Sample Injection Chamber
 4. ستـــون Column
 5. آشکارساز Detector
 6. محفظه هاي گرمکن ثبات، داده پرداز و نمایشگر Recorder, Data System & Displayer

 

 

 

 

 

نام دستگاه: اندازه گیری شاخص جریان مذاب Melt Follow Index (MFI)

مدل دستگاه : PM 85

شركت سازنده : Plastic Industrial Cons

استانداردهای آزمون: ASTM D1238 , ISO 1133

كاربرد : تعیین میزان سهولت قالب گیری مواد پلیمری به صورت تزریق و اکستروژن،  تشخیص گریدهای مختلف یک پلیمر و کنترل کیفیت و طبقه بندی ترموپلاستیک ها

با استفاده از این دستگاه مقدار گرانروی یا ویسکوزیته مواد ترموپلاست تحت شرایط مشخص دما و بار به دست می­آید. این شاخص به منظور شناسایی سریعتر خواص فرایندی پلیمرها تعیین می­گردد و نشان­دهنده بزرگی دانسیته مولکولی و روانی مذاب ترموپلاست­ها در شرایط آزمایشگاهی است.

شاخص جریان مذاب (MFI) اندازه گیری سهولت جریان مذاب یک پلیمر گرمانرم است. یکای شاخص جریان مذاب (MFI) به صورت جرم پلیمر مذاب عبور کرده از یک لوله مویین بر حسب گرم با قطر، طول و فشار معین در ده دقیقه در دمای مشخص تعریف میشود. شاخص جریان مذاب تا حدودی (اما نه دقیق) نسبت معکوس با گرانروی مذاب دارد. بنا بر این با افزایش وزن مولکولی متوسط، کاهش می‌یابد. شاخص جریان مذاب بالاتر، نشان دهندهٔ روانی بیشتر در دماهای فرآورش است. این نماد در اصل برای نشان دادن ویژگی‌های سیلانی (روانی) به عنوان معیاری از قابلیت اکسترود شدن است. به طور کلی با افزایش شاخص جریان مذاب، استحکام کششی، مقاومت پارگی، دمای نرم شدن و چقرمگی کاهش می‌یابد.

مقدار MFI محصول تابعی از جرم مولکولی پلیمر است. هر چه مقدار MFI محصول بیشتر باشد، مذاب پلیمری روانتر است و در دمای پایین تری فرایند می گردد.

کاهش در مقدار MFI باعث:

 • افزایش سختی
 • افزایش استحکام کششی
 • افزایش در استحکام نقطه تسلیم
 • افزایش مقاومت در برابر خزش
 • افزایش چقرمگی
 • افزایش دمای نرم شدن
 • افزایش مقاومت در برابر تنش ترک
 • افزایش مقاومت شیمیایی
 • افزایش وزن مولکولی
 • کاهش جلا و براقیت
 • کاهش نفوذپذیری

 

 

 

نام دستگاه: سختی سنج  پلاستیک ها Hardness tester

مدل دستگاه : Shore D

شركت سازنده : Bareiss

استانداردهای آزمون: ASTM D2240

كاربرد : این وسیله برای تعیین میزان سختی پلاستیک هااستفاده می شود.

سختی سنج: مقاومتی که یک قطعه پلیمری در برابر نفوذ یک سوزن با مشخصات استاندارد ، تحت نیروی معین و شرایط مشخص از خود نشان می دهدیا به عبارتی مقاومت یک ماده در مقابل فرو رفتن را غالباً سختی می نامند که با اعمال نیرو به سطح قطعه و با توجه به نوع قطعه در دو حالت Shore A برای مواد الاستیک و  Shore D برای مواد پلاستیک استفاده می شود.