برگزاری کارگاه های آموزشي تخصصي پلاستيکهاي بسته بندي ( مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی)

هدف از  برگزاري چنين کارگاههایی
 آشنايي بيشتر احاد جامعه به انواع بسته بندي هاي پلاستيکي مواد غذايي، داروئي و بهداشتي ، خواص، کاربرد و مصارف صحيح آنها با عنايت به توسعه روز افزون صنايع بسته بندي و تنوع محصولات بسته بندی از یکسو و محصولات غذايي بسته بندي در کشور از سوی دیگر که نياز به شناخت مزايا، معايب و معضلات آنها از نظر سلامتي، بهداشتي و زيست محيطی و رفع شبهات ناشي از عدم آگاهي مردم از موارد استفاده آنها که بعضا استفاده هاي نادرست از ظروف بسته بندي مي شود که اثرات زيان باري را برای جامعه بوجود مي آورد. کليه اين موارد را مي توان با اطلاع رساني صحيح و فرهنگ سازي و اصلاح الگوي مصرف به نتيجه مطلوب رسانيد.
اهمیت موضوع
با عنايت به اهميت موضوع و ضرورت توجه به آموزش هاي كاربردي که به عنوان يکي از بنيان هاي اصلي دستيابي به توليدات دانش محور و ماندگار مي باشد اين کارگاهها برگزار مي گردد. يقينا اين رويداد در مسير توسعه و افزايش کمي و کيفي محصولات پليمري بسته بندي در بخش غذا و دارو خواهد بود.
در اين کارگاهها سعي گرديده است که يک پل ارتباطي بين دست اندرکاران مجتمع هاي پتروشيمِي، ارگانهاي ذيربط نظارتي، توليدکنندگان ظروف بسته بندی و مصرف کنندگان بسته بندي مواد غذايي، داروئي ايجاد گردد. بنابراين جمعي از  متخصصان بسته بندي، صاحبنظران، کارشناسان صنايع بسته بندي، صنايع غذايي وداروئي،  آموزشهاي نظري و عملي روشهاي آزمون بسته بندي، اطلاع رساني، اصلاح الگوي مصرف و استفاده صحيح از ظروف پلاستيکي بسته بندي است را در اين دورهها اطلاع رساني مي کنند.

سرفصل کارگاههای بسته بندی

آشنائی با پلاستیک های بسته بندی (مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی)
بسته بندي چيست؟
پلاستیک ها (پلیمرها)
انواع مواد پلاستیکهای بسته بندی
مواد اولیه ومحصولات بسته بندی های پلاستیکی
خواص پلاستیک های بسته بندی
جاذبه های رنک آمیزی در بسته بندی مواد غذایی

بررسی بسته بندی های پلاستیکی گرید غذایی
انواع گریدهای پلیمری
تعریف پلاستیک بسته بندی گرید خوراکی               
روش تعیین گرید خوراکی و بهداشتی
درصد خلوص و روش های اندازه گیری  مواد پلیمری
استانداردهای بین المللی و ملی بر روی مواد اولیه و ظروف بسته بندی

تعیین ماندگاری محصولات غذایی  در بسته بندی های پلاستیکی
راهکارهایی جهت ماندگاری محصول بسته بندی
برهمکنش ها در ظروف بسته بندي
1. نفوذ پذیری
2. پدیده مهاجرت از مواد بسته بندی
ترکیبات  قابل مهاجر در پلاستیک های بسته بندی
مشابه های غذایی
روش های آزمون مهاجرت
فرمول آزمون مهاجرت
3. پدیده جذب
مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا

خواص فیزیکی بسته بندی
اندازه گیری دانسینه ظروف بسته بندی
اندازه گیری میزان جذب آب در بسته بندی
اندازه گیری عبور بخار آب از بسته بندی
اندازه گیری میزان نفوذ پذیری اکسیژن در بسته بندی

خواص مکانیکی بسته بندی
خواص رئولوژی بسته بندی

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به واحد آموزشی شرکت خاتم پلیمر تماس بگیرید