کتاب کامپوزیت پلاستیک _ چوب

 

درباره کتاب
كامپوزيت پلاستيك- چوب
تالیف عبدالرسول ارومیه ای و فاطمه جعفرزاده
كامپوزيت پلاستيك- چوب، چوبي است با برتريهاي پلاستيك و پلاستيكي است با برتريهاي چوب. اين كامپوزيتها دسته جديدي از مواد شامل چوب و پلاستيك در مقادير مختلف‌اند. الياف چوب از ضايعات چوب بريهاي بزرگ، تخته‌ها و الوارهاي آسيب ديده به دست مي‌آيد و مي‌تواند جايگزين پركننده‌هاي متداول در صنعت پلاستيكها مانند تالك، كربنات كلسيم، الياف شيشه و كربن شود.
فوايد استفاده از الياف چوب قابليت تجديد منابع آن، ارزان، سبك، غيرساينده بودن و زيست تخريب پذيري كامپوزيت حاصل از آن است. كامپوزيت حاصل از فراورش الياف چوب با يك پلاستيك گرمانرم را مي‌توان مانند چوب طبيعي با سطح مقطعهاي مختلف به بازار عرضه كرد. كاربرد روز افزون اين كامپوزيتها در صنايع ساختمان سازي توجه بسياري از سازندگان را جلب نموده است. به گونه‌اي كه امروزه سازندگان زيادي در اين زمينه فعاليت مي كنند. تخته كوبي سقف و كف پوش، تزيينات، در و پنجره، نرده از كاربردهاي متداول اين كامپوزيتهاست، اما پژوهشهاي زيادي براي كاربرد اين كامپوزيتها به عنوان الوارهاي ساختماني در حال اجراست.
این کتاب درسال 1388 توسط انجمن پلیمر ایران چاپ گردید. در شرکت خاتم پلیمر به فروش می رسد.