مواد پلیمری و شیمیایی

 برای اطالاعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره 09926301445 در ارتباط باشید.

 

 

ردیف اسم ماده شکل ماده برگه آنالیز
1 پلی لاکتیک اسید خالص (PLA) گرانول دانلود
2 پلی لاکتیک اسید PLA-E گرانول  دانلود