آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه

آزمون‌هایی قابل انجام در آزمایشگاه خاتم پلیمر:

  • آزمون هاي بهداشتي( فود گريد) مطابق استانداردهاي بين المللی ( Food grade tests):  

1.  Nylon resins. (21CFR.177.1500)

2.  Olefin polymers. (21CFR.177.1520)

3.  Polyethylene phthalate polymers. (21CFR.177.1630)

4.  Polystyrene and rubber modified polystyrene. (21CFR.177.1640)

5.  Maximum extractable fraction of the polymer sample in n-Hexane

6.  Maximum Soluble fraction of the polymer sample in Xylene

7.  Maximum extractable fraction of the polymer sample in solvents

8.  Solubility in boiling HCl

9.  Global Migration (glass cell)

10. Global Migration (steel cell)

11. Global Migration (for Easy opening door)

12. Specific Migration

13. Determination of residual styrene monomer (GC)

14. Intrinsic Viscosity (IV) for PET

15. Ash content

16. Heavy Metal (All elements)

 

  • آزمون‌های مکانیکی( Mechanical tests):

1.  Mechanical Properties(Tensile, Elongation at Break, Stress at Break,…)

2.  Flexural Properties

3.  Friction Coefficient

4.  Hardness

 

  • آزمون های رئولوژیی و حرارتی (Rheological and thermal tests):

1.  Melt Flow Index (MFI)

2.  Thermal Analysis (DSC)

3.  Thermal Gravimetric Analysis (TGA)

4.  Vicat softening point (vicat)

5.  Heat Distortion temperature (HDT)

6.  Dynamic-Mechanical Thermal Analysis  (DMTA)

 

  • آزمون های فیزیکی (Physical tests):

1.  Water Vapor Transmission

2.  Oxygen Permeability

3. Water absorption

4.  Grammage  (Weight)

5.  Thickness

6.  FT-IR

7.  Density

8.  Solid Content

 

  • آزمون های میکروسکوپی(Microscopic tests):

1.  SEM

2.  XRD

  •  آزمون های میکروبی ( Microbial Tests)