نحوه درخواست خدمات آزمایشگاهی و پیگیری آن

اولین اقدام:

تکمیل فرم درخواست آزمون به صورت آنلاین و ارسال درخواست

تحویل نمونه :

تحويل نمونه توسط مشتري به دفتر آزمایشگاه، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي ساعت 16

الف- قبل از پرداخت هزينه آزمون هيچگونه خدمات تخصصي از طرف آزمایشگاه ارائه نخواهد شد.

ب- هيچگونه آزموني بدون فرم درخواست آزمون و امضاء مشتری قابل انجام نیست.

نحوه پرداخت هزينه هاي انجام آزمون:

بعد از تكميل فرم درخواست ، نمونه جهت بررسي تخصصي به واحد مشاوره فني يا آزمايشگاه ارسال مي‌شود و امكان سنجي انجام آن به همراه هزينه و زمان مورد نياز به متقاضي اعلام مي‌گردد. درصورت تاييد توسط متقاضي و واریز وجه، اصل فيش بانكي به مسئول دفتر تحويل داده شده تا پس از ثبت در دفتر آزمایشگاه و الصاق شماره درخواست، نمونه‌ها بهمراه فرم درخواست آزمون به آزمايشگاه ارسال می‌گردد.

زمان اعلام نتايج آزمون:

زمانبندي انجام آزمون ها بر طبق ضوابط آزمايشگاه بوده و بستگي به تراكم نمونه ها خواهد داشت.