کتابخانه

-کتاب پلی اتیلن ترفتالات

- پوشش خوراکی بایو پروتکت

- کتاب پلاستیک های بسته بندی برای مواد غذایی و دارویی

- کتاب کامپوزیت پلاستیک چوب

- مواد پلیمری و شیمیایی