خدمات تحقیقاتی

 

خاتم پلیمر از سال 1384 تا کنون پذیرای دانشجویان زیادی از سراسر کشور بوده است که در زمینه‌های زیر پایان نامه‌های دوره ارشد و دکتری خود را طی نموده‌اند:

 

مطالعه بر روی چوب-پلاستیک‌ها

مطالعه بر روی پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر

مطالعه بر روی پوشش‌های خوراکی ضد میکروبی

مطالعه بر روی پلاستیک‌های نانویی

مطالعه بر روی بسته‌بندی‌های فعال

مطالعه بر روی بسته‌بندی‌های هوشمند