کارگاه های آموزشي آکادمی خاتم پلیمر

 اطلاع رسانی شرایط دوره های آموزشی شرکت خاتم پلیمر  

 

 

تقویم آموزشی سال 1401

عنوان دوره تاریخ برگزاری توضیحات

آشنایی با پلاستیک های بسته بندی

15 تیر ماه

جزئیات بیشتر و ثبت نام

مواد در تماس با غذا

25 مرداد ماه جزئیات بیشتر و ثبت نام

برهمکنش های بسته بندی با ماده غذایی (نظری و عملی)

29 و 30 شهریور جزئیات بیشتر و ثبت نام 

بررسی خواص مکانیکی پلاستیک های بسته بندی (سطح 1)

25 آبان جزئیات بیشتر و ثبت نام

تولید تا بازیافت پلی اتیلن ترفتالات

22 آذر جزئیات بیشتر و ثبت نام 

افزودنی های پلاستیک های در تماس با غذا

30 آذر جزئیات بیشتر و ثبت نام

شناسایی پایه پلیمری

28 دی جزئیات بیشتر و ثبت نام

[Free Event] Safety of Food Contact Materials: A Review

25th January 2023

5 بهمن

More Details

فیلم های بسته بندی تک لایه ، چندلایه ، لمینه شده با فویل های آلومینیوم

26 بهمن جزئیات بیشتر و ثبت نام 

بررسی خواص مکانیکی پلاستیک های بسته بندی (سطح 2)

21 دی جزئیات بیشتر و ثبت نام

بررسی خواص مکانیکی پلاستیک های بسته بندی (سطح 3)

متعاقباً اعلام خواهد شد جزئیات بیشتر و ثبت نام

بررسی خواص مکانیکی پلاستیک های بسته بندی (سطح 4)

متعاقباً اعلام خواهد شد جزئیات بیشتر و ثبت نام

بسته بندی های پلاستیکی زیست تخریب پذیر

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

کاربرد  PPدر بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

کاربرد  PSدر بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

شناسایی، آنالیز، بررسی خواص و تعیین  ترکیبات تشکیل دهنده پلاستیکهای بسته بندی

با روش های آنالیز حرارتی

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

آنالیز، شناسایی و بررسی خواص پلیمرها بسته بندی با روشهای اسپکتروسکوپی FT-IR, ATR

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام 

آنالیز، شناسایی، تعیین مقدار مونومرها، الگومرها ، افزودنی ها و مواد باقیمانده در محصولات بسته بندی

با روشهای کروماتوگرافی

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام 

آموزش انواع روشهای فرایند و شکل دهی پلاستیکهای بسته بندی 

---  جزئیات بیشتر و ثبت نام 

شناسایی پلاستیکها با روش های کلاسیک

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

مهندسی معکوس، فرمولاسیون  و بومی سازی محصولات پلیمری

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

آنالیز، کامل آب با استفاده از سیستم چندکاره پتانسیومتری

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

پلیمر های بسته بندی خوراکی زیست تخریب پذیر

--- جزئیات بیشتر و ثبت نام

 

 


 

در صورت تمایل به شرکت در هر کدام از دوره های آموزشی ،از طریق فرم درخواست خدمات آموزشی در سایت اقدام بفرمایید.