فرم درخواست آزمون

لطفا فرم زیر را پر کرده و بعد از پرداخت آنلاین منتظر تماس کارشناسان ما باشید :

 

*توجه : آدرس الکترونیکی جهت دریافت نتیجه آزمون الزامی بوده لذا به دقت آن را وارد کرده و از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.
مشخصات متقاضی
نام و نام خانوادگی:*   شماره تلفن/ فکس: * 
نام شرکت/سازمان/دانشگاه: *  آدرس الکترونیکی: * 
تاریخ درخواست: آدرس پستی:
شماره درخواست:‏ نمونه بردار:
تعداد و مشخصات نمونه :
کاربرد محصول : * 

ایمنی :
شرح کامل خدمات درخواستی
1. آزمون های مطابق با استانداردهای ملی ایران با ذکر شماره استاندارد
2.آزمون های گرید خوراکی و بهداشتی مطابق استاندارد¬های سازمان غذا و دارو (FDA )و اتحادیه اروپا (EEC/EN)
3. آزمون ها مطابق استانداردهای بین المللی ASTM, ISO, BS, DIN و دیگر استانداردهای مورد درخواست
4. شرح کامل خدمات درخواستی : *  
معیارهای پذیرش نمونه
لطفا در ارسال نمونه به نکات زیر توجه شود:
- نمونه ها عاری از هرگونه آلودگی و کاملا تمیز در بسته بندی مناسب ارسال شود
- نمونه هایی که جهت آزمون های میکروبی به آزمایشگاه ارسال می شود باید در شرایط استریل نمونه برداری شوند. نمونه برداری باید به نحوی انجام شود تا آلودگی ثانوی از فرد نمونه گیر، وسایل نمونه گیری و یا محیط به نمونه وارد نشود.
- درصورت امکان، برگه آنالیز( Data Sheet) به همراه نمونه ارسال شود.
در صورت نیاز با انجام آزمون‌توسط آزمایشگاه‌های همکار شرکت موافقت
اینجانب کلیه موارد ذکرشده در این برگه را تایید می کنم. ضمنا در صورت نیاز به انجام آزمایشات تکمیلی، از طرف آزمایشگاه، موافقت خود را اعلام می دارم.
توضیحات پذیرش نمونه
امکان پذیری انجام آزمون :
آزمون ها :
نوع آزمون ها:
تایید مسئول آزمایشگاه
توضیحات 1. کارشناس آزمایشگاه:

2. مسئول پذیرش:

نهایی:
تایید و بایگانی
تاریخ دریافت نمونه : تاریخ دریافت هزینه: تاریخ تحویل نتایج: نام و امضای مسئول آزمایشگاه مهر آزمایشگاه
آپلود نامه درخواست در سربرگ شرکت : *