چالش فناوری پلیمرهای زیست تخریب

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

خاتم پلیمر از برگزیدگان چالش پلیمری آستان قدس شد

چالش فناوری پلیمرهای زیست تخریب

به همت معاونت علمی آستان قدس رضوی و با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پارک علم و فناوری خراسان و شتابدهنده هاوش،رویداد چالش فناوری پلیمرهای زیست تخریب پذیر برگزار شد. در این رویداد فناورانه 62 شرکت دانش بنیان و واحد فناوری حضور داشتند که در نهایت 4 طرح به عنوان طرح های برگزیده توسط داوران انتخاب شدند که طرح خاتم پلیمر (آقای دکترعبدالرسول ارومیه ای) یکی از طرح های موفق وبرگزیده این چالش شد.

نظرات

 
   
 
Captcha