کاغذ سنگ (Stone Paper)

معرفی به دوستان اشتراک گذاری
کاغذ سنگ (Stone Paper)

کاغذ سنگی جیست؟  Stone Paper

کاغذ سنگ (Stone Paper) ابداعی است  که در سال ۱۹۹۰ روی داد. کاغذ سنگ از پودر سنگ تولید میشود. در تولید کاغذهای سنگی هیچ درختی بریده نمی شود و قطره آبی هدر نمی رود. پودر سنگ،از ضایعات کارخانه های سنگ و از معادن سنگی تامین میگردد که دارای فراوانی بسیار بوده و محصول نهایی در پایان مسیر بقاء خود نیز بازگشت پذیر به طبیعت می باشد.

 

مزایای کاغذ های سنگی:

– در برابر پاره گی مقاوم می باشد و براحتی کاغذ معمولی پاره نمی شود.

– در برابر آتش گرفتن نیز مقاوم بوده و به کندی آتش می گیرد.

– در برابر آب و رطوبت مقاوم می باشد و مثل عایق عمل می نماید.

– در برابر حشرات مقاوم می باشد. حشرات نمی توانند به آن صدمه بزنند.

– چاپ پذیری بسیار بالایی دارد.

– گواهی FDA  آمریکا را برای کالاهای بهداشتی و غذایی و دارویی دارا می باشد.

– بسیار نرم و لطیف بوده و در امور چاپی و تبلیغی لوکس بسیار مناسب می باشد.

– تنوع مصرفی بسیار داشته و مثل کاغذ معمولی در تمام حوره ها قابل مصرف می باشد.

– ۱۰۰% دوستدار طبیعت می باشد.

نظرات

 
   
 
Captcha