معرفی به دوستان اشتراک گذاری
مواد شیمیایی سمی موجود در پلیمرها    Chemicals in Polymers

در ساخت پلاستک ها هنگام تولید، فرایند و شکل دهی محصول جهت بهبود خواص از انواع مواد افزودنی استفاده می شود، ازجمله: کاتالیزور، پرکننده، نرم کننده، رنگدانه، براق کننده و.... در صورتیکه این مواد خالص و عاری از ناخالصی و درحد مجاز بکاربرده شوند مشکلی را پیش نمی آورند در غیر اینصورت با رها شدن منومر و یا نرم کننده (پلاستی سایزر ) و فلزات سنگین، مشکلاتی برای سلامتی انسان ومحیط زیست ایجاد می کنند.
در برخی از پلاستیک نشان داده شده است هنگام گرم شدن و یا تحت فشار قرارگرفتن مواد شیمیایی سمی وسرطان زا آزاد می کنند که برای سلامتی انسان مضر هستند. این پلیمرها عبارتند از:
-پلی کربناتbisphenol A (BPA) polycarbonate (PC)
-پلی ونیل کلراید polyvinyl chloride (PVC) که شکستن پیوندها منومر ونیل کلراید vinyl chloride و الگومرهای فتالاتphthalates تولید می کنند.
-پلی استایرین (PS ( Polystyren منومراستایرین آزاد می کند.
-رزین های اپکسیEpoxy Resin بیس فنل آ bisphenol A و اپی کلروهیدرین  
-پلی کربنات Polycabonate بیس فنول bisphenol A و فوسژن Phosgen
-فلزات سمی شامل :Cr,Hg, Pb, Cd, Co, As.

نظرات

 
   
 
Captcha