پلیمر و روش تهیه آن‌ها

پلیمر چیست؟

معرفی به دوستان اشتراک گذاری

پلیمرها ملکولهای بزرگی هستند که از واحدهای تکراری ساده تشکیل شده‌اند.

پلیمر چیست؟

پلیمر از یک نام یونانی به نام پلی (Poly)  به معنی چندتا و مر (mer) به معنی قسمت، مشتق شده است. پلیمرهای از ملکلول‌های ساده‌ای به نام مونومر ساخته شده‌اند. اگر پلیمر از یک مونومر ساده مانند A تهیه شده باشد در این صورت محص.ل ایجاد شده پلیمر یکنواخت نامیده می شود.

اگر بیش از یک نوع مونومر به کار گرفته شده باشد، محصول کوپلیمر نامیده می شوند(Copolymer) اگر مونومرهای A و B با هم پلیمریزه شوند در ساختار پلیمر چهار آرایش احتمالی امکانپذیر است. اگر دو واحد ساختاری به صورت یک در میان در یک آرایش خطی قرار بگیرند محصول ایجاد شده کوپلیمرمتناوب (Alternating Copolymer) نام دارد، در حالی که اگر توزیع به صورت تصادفی باشد محصول کوپلیمر تصادفی (Random Copolymer) نامیده می شود.

از نظر سنتی پلیمرها به دو گروه اصلی، پلیمرهای افزایشی (Addition Polymers) و پلیمرهای تراکمی (Condensation Polymers) طبقه بندی شده‌اند. پلیمر افزایشی حاوی همان اتم‌های مونومر در واحد تکراری خود است. در صورتی که پلیمرهای تراکمی به علت تشکیل محصولات جانبی در ضمن پلیمر شدن شامل تعداد کمتری هستند.

امروزه طبقه بندی پلیمرها بر این اساس انجام شده است که پلیمر شدن به صورت مرحله‌ای (واکنش مرحله‌ای یا رشد مرحله‌ای) (Step Reaction) یا به وسیله انتشار از یک زنجیر در حال رشد (واکنش زنجیری یا رشد زنجیری) (Chain Rection) باشد.

روش تهیه پلیمرها چگونه است؟

برای تهیه پلیمرهای که واکنش مرحله‌ای دارند دو راه وجود دارد، یکی شامل یک ملکول با دو عامل فعال و دیگری دارای مونومرهای دو عاملی.

پلی استری شدن، یا بین دی ال و اسید دوعاملی و یا به صورت بین ملکولی در هیدروکسی اسید، مثالی از فرایند واکنش مرحله‌ای است. واکنش استری شدن در هر دو ملکول مونومری که دارای جهت یابی و انرژی برخورد مناسب باشد، اتفاق می‌‌افتد. به محض تشکیل استر هنوز هم می‌تواند به دلیل داشتن گروه‌های هیدروکسیل و کربوکسیل فعال وارد واکنش‌های بیشتری شود. اثر خالص این پدیده این است که ملکول‌های مونومری خیلی سریع مصرف می‌شوند، بدون اینکه افزایش زیادی در وزن ملکول داشته باشند ولی هر ملکول پلیمر هنوز دارای گروه‌های انتهایی فعال است، بنابراین واکنش پلیمر شدن به صورت مرحله‌ای ادامه خواهد داشت و هر مرحله به همان صورت است. هر چه که گروه‌های عاملی مصرف می‌شوند، سرعت پلیمر شدن کاهش می‌یابد تااینکه غلظت گروه‌های انتهایی فعال آنقدر کم شود که در یک سرعت قابل ملاحظه بتواند ادامه یابد. عوامل دیگر مانند افزایش ویسکوزیته محیط واکنش که تحرک گروه‌های فعال انتهای زنجیر را کاهش می‌دهد و مشکلات حذف محصولات فرعی را افزایش می‌دهد نیز ممکن است در کاهش سرعت شرکت داشته باشد.

 

ادامه دارد...

نظرات

 
   
 
Captcha